Projekt

affärsområde  beställare avtal/område/objekt projekt tid          
FÖNSTER Riksdagsförvaltningen Stockholm Fönsterprojekt 2018-
FÖNSTER Statens Fastighetsverk   Fönsterprojekt 2017-
FASTIGHET Stockholm Stad Stockholm Målningsunderhåll  
FÖNSTER Bostadsrättsföreningar Stockholms län Fönsterprojekt  
FASTIGHET Bostadsrättsföreningar Stockholm län Fasadprojekt  
FASTIGHET Norrtälje Kommun Fastigheter i Kommunen Fastighetsunderhåll  
FASTIGHET Brf Riksrådvägen Stockholm Fastighetsunderhåll 2013-
FASTIGHET Skolfastigheter i Stockholm AB Ramavtal Fastighetsunderhåll 2017-
BULLER Trafikverket Nationellt Entreprenadbesiktning  
BULLER SWECO E18 Norrtälje-Kapellskär Inventering 2017-
FÖNSTER Probitas Stockholm Fönsterprojekt 2013-
FÖNSTER Brf Lönnen Norrtälje Fönsterbyte 2019-2020
FASTIGHET Statens Fastighetsverk Riksmuseet Svarta Villorna 2019-2020