Fastställande av åtgärdsbehov, upprättande av förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar.

  •     Utarbetande av den tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt mest fördelaktiga lösningen.

 

 

Fördelar

  • En genomarbetad utförandebeskrivning undanröjer överraskningar under entreprenadtiden.