Fastställande av åtgärdsbehov, upprättande av förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar.

  •     Utarbetande av den tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt mest fördelaktiga lösningen.

 

 

Fördelar

  • En genomarbetad utförandebeskrivning undanröjer överraskningar under entreprenadtiden.


© 2012 Byggrevision Fastighet i Stockholm AB | Bangårdsgatan 20, 761 31 NORRTÄLJE | 076-818 60 20 | kontoret@byggrevision.nu