Kontroll säkerställer att beställt arbete färdigställs i rätt tid till rätt kostnad.© 2012 Byggrevision Fastighet i Stockholm AB | Bangårdsgatan 20, 761 31 NORRTÄLJE | 076-818 60 20 | kontoret@byggrevision.nu