Genomgång av fastigheten för fastställande av antal, m², lpm, placering

Bedömning av dess kondition.

  •  till största delen basinformation som används under fastighetens hela livslängd

 

Viktiga fördelar

  • Ett bra beslutsunderlag för kostnadsberäkningar och fakta till underhållsplanering.


© 2012 Byggrevision Fastighet i Stockholm AB | Bangårdsgatan 20, 761 31 NORRTÄLJE | 076-818 60 20 | kontoret@byggrevision.nu