Är entreprenaden utförd i enlighet med överenskommelse?

För att konstatera om en entreprenör fullgjort sitt åtagande mot en beställare är huvudregeln att besiktning skall genomföras. Besiktning kan ske såväl före som efter entreprenadens färdigställande. Besiktning är således det formaliserade sätt beställare och entreprenör avtalat hur leveranskontroll respektive reklamation skall ske.© 2012 Byggrevision Fastighet i Stockholm AB | Bangårdsgatan 20, 761 31 NORRTÄLJE | 076-818 60 20 | kontoret@byggrevision.nu