• Fastighet - Underhåll av fastighet utvändigt och invändigt. Putsfasader, målningsunderhåll, underhållsplaner.

              Inventering-statuskontroll-projektering-kontroll-besiktning

 

 

 © 2012 Byggrevision Fastighet i Stockholm AB | Bangårdsgatan 20, 761 31 NORRTÄLJE | 076-818 60 20 | kontoret@byggrevision.nu