• Fastighet - Underhåll av fastighet utvändigt och invändigt. Putsfasader, målningsunderhåll, underhållsplaner.

              Inventering-statuskontroll-projektering-kontroll-besiktning