• Energi - Utredning och framtagande av beslutsunderlag/energikalkyl inför t.ex. fönsterbyte.