affärsområde   beställare                                    avtal/område/objekt              projekt  tid          
FÖNSTER  Riksdagsförvaltningen Stockholm Fönsterprojekt 2018-
FÖNSTER  Statens Fastighetsverk Naturhistoriska Riksmuseet Fönsterprojekt 2017-
FASTIGHET  Stockholm Stad Stockholm Målningsunderhåll  
FÖNSTER  Bostadsrättsföreningar Stockholms Län Fönsterprojekt  
FASTIGHET  Bostadsrättsföreningar Stockholms Län Fasadprojekt  
FASTIGHET  Norrtälje Kommun Fastigheter i Kommunen Fastighetsunderhåll  
FASTIGHET   Brf Riksrådvägen Stockholm Fastighetsunderhåll 2013-
FASTIGHET  Skolfastigheter i Stockholm AB Ramavtal Fastighetsunderhåll 2017-
BULLER  Trafikverket Nationellt Entreprenadbesiktning  
BULLER  SWECO E18 Norrtälje-Kapellskär Inventering 2017